Đời sống vật chất của người nguyên thủy thể hiện trên những

Đời sống vật chất của người nguyên thủy thể hiện trên những

đời sống vật chất của người nguyên thủy

Bổ sung Giải 2 trang 18 Lịch sử diều lớp 6 chi tiết liên quan chặt chẽ với nội dung bài 4: Xã hội nguyên thủy, giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh cách giải bài, từ đó biết cách giải bài. làm bài tập lịch sử 6. Mời các bạn xem:

Bạn Đang Xem: Đời sống vật chất của người nguyên thủy thể hiện trên những

Bài tập về nhà Lịch sử lớp 6 Bài 4 Đáp án: Xã hội nguyên thủy

Câu 2 trang 18 Lịch sử lớp 6:

Hãy quan sát các hình 4.3 đến 4.8 và cho biết:

– Đời sống vật chất của người nguyên thủy có những mặt chủ yếu nào?

– So với người xưa, công cụ lao động, cách làm việc, nơi ở của các nhà thông thái như thế nào?

Quan sát các hình từ 4.3 đến 4.8 và cho biết: Đời sống vật chất của người nguyên thủy

Giải pháp thay thế:

– Đời sống vật chất của người nguyên thủy được biểu hiện trên các mặt: công cụ lao động; phương pháp lao động; nơi cư trú.

Xem Thêm: Hàm SUM

– So sánh sự khác biệt về đời sống vật chất giữa người xưa và người khôn:

Người xưa

Người thông minh

Xem Thêm : Phân tích vẻ đẹp của Thúy Kiều trong đoạn trích chị em Thúy Kiều

Công cụ

Lao động

– Công cụ lao động chủ yếu bằng đá.

– Kỹ thuật chế tạo công cụ còn sơ khai, chủ yếu là: khoét/cắt cạnh hoặc cạnh của đá (còn gọi là: Công cụ thời kỳ đồ đá cũ).

– Công cụ tiêu biểu: Rìu đá.

– Công cụ lao động chủ yếu làm bằng đá, ngoài đá còn có các vật liệu khác như: xương động vật…

– Kỹ thuật sản xuất đã phát triển:

Xem Thêm: Cảm nhận Câu cá mùa thu hay nhất (7 mẫu)

+ Kỹ thuật chế tác đá: mài, khoan, cưa, đục lỗ… (hay còn gọi là công cụ thời kỳ đồ đá mới).

+ Phát minh ra cách làm đồ gốm.

– Công cụ tiêu biểu: rìu đá mài; cuốc đá; đồ gốm, cung tên…

Phương pháp

Lao động

– Con người phụ thuộc vào săn bắn và hái lượm như là nguồn sinh kế chính của họ.

Xem Thêm : Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 51 năm 2022 (6 mẫu) Viết thư về chủ đề biến đổi khí hậu

=>Cuộc sống con người vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên.

– Chuyển dần từ săn bắt hái lượm sang trồng trọt, chăn nuôi.

=>Cuộc sống con người ít phụ thuộc vào thiên nhiên.

Vị trí

Xem Thêm: Hoàn thành bảng bình phương của các số tự nhiên từ 1 đến 10

Nơi cư trú

– Sống trong hang đá, mái đá gần nguồn nước

– Người làm nhà/lều chõng; sống ở sông, suối, vùng gần nguồn thức ăn.

Xem thêm các bài tập lịch sử lớp 6 sách Cánh Diều hay hơn, chi tiết hơn:

câu 1 trang 17 lịch sử lớp 6 – diều:Dựa vào sơ đồ hình 4.2, hãy trình bày ngắn gọn các giai đoạn phát triển…

Câu 3 trang 19 sgk 6 – diều: Nêu đời sống tinh thần của người nguyên thủy, quan sát các hình 4.1, 4.10, 4.11…

Câu 4 Trang 21 Lịch Sử lớp 6 – Diều: Dựa vào các hình 4.12 đến 4.17 và đọc tài liệu, hãy giải thích…

Bài tập 1 trang 21 sgk lịch sử lớp 6 – con diều:Vẽ sơ đồ tư duy về đời sống của người nguyên thủy…

bài tập 2 trang 21 sgk 6 – diều:Thể hiện đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thủy ở Việt Nam…

Sử dụng lịch sử trang 21 sgk 6 – diều: Qua các hình 4.3 đến 4.6, em hãy nêu vai trò của lao động trong quá trình phát triển…

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục