Bài 7: Công thức xác suất đầy đủ và Bayes

Công thức xác suất đầy đủ

Với không gian mẫu (omega ) và a1, a2, ….an, b là các biến cố.

Nếu các biến cố a1, a2 và an thỏa mãn hai điều kiện thì chúng được gọi là một tập hợp đầy đủ các biến cố:

Bạn đang xem: Công thức xác suất đầy đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *