Chính sách hạn điền là gì? Xử lý đất vượt hạn điền, hết hạn sử dụng?

Chính sách hạn điền là gì? Xử lý đất vượt hạn điền, hết hạn sử dụng?

Đất đai của nước ta thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý, nhà nước quản lý về tình hình sử dụng đất, giao và phân chia lại theo kế hoạch, có hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát để phát triển tài nguyên đất và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Trong quá trình nhà nước giao đất cho cá nhân và tổ chức, để đảm bảo công bằng, tránh phân bổ quỹ đất không đồng đều và tích tụ ruộng đất, nhà nước đã xây dựng các chính sách hạn điền và xử lý đất đai. Đã quá thời hạn chiết rót, hết hạn sử dụng.

Luật sư Tư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại Trực tuyến: 1900.6568

Bạn Đang Xem: Chính sách hạn điền là gì? Xử lý đất vượt hạn điền, hết hạn sử dụng?

Cơ sở pháp lý:

– Đạo luật Đất đai 2013.

1. Chính sách thời hạn là gì?

Đạo luật Đất đai 2003 (không còn hiệu lực) quy định hạn ngạch giao đất nông nghiệp trong phần 70 và hiện nay, để kiểm soát diện tích đất, phần 129 của Đạo luật Đất đai 2013 đề cập đến vấn đề này. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép giao cho hộ gia đình, cá nhân để tránh hiện tượng giao đất tùy tiện trên diện tích lớn, đây cũng là cơ sở pháp lý hạn chế diện tích đất. Cho phép sử dụng hộ gia đình và cá nhân chỉ hình thành quyền sử dụng đất (mục 130 của Luật Đất đai 2013).

Do đó, hạn mức giao đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 có thể được hiểu là diện tích đất tối đa mà hộ gia đình, cá nhân được phép sử dụng trên cơ sở đất được nhà nước giao để sử dụng cho những năm tiếp theo. . Các mục đích sử dụng trong nông nghiệp và lâm nghiệp. Diện tích này được xác định cho từng loại đất nông nghiệp của từng vùng, từng địa phương.

Luật Đất đai năm 2013 không chỉ quy định hạn mức giao đất mà còn quy định hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp cho gia đình, cá nhân theo quy định tại Điều 130 của Luật Đất đai. Theo đó, hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không quá 10 lần hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 129 của Luật Đất đai. Pháp luật quy định hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng được hiểu là hạn mức diện tích đất nông nghiệp tối đa mà gia đình, cá nhân có được thông qua nhiều phương thức nhận chuyển nhượng. Quyền sử dụng được hoàn trả theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất.

2. Ý nghĩa của chính sách điều khoản:

Việc quy định hạn ngạch đất đai có ý nghĩa kinh tế và xã hội vì những lý do sau:

Việt Nam là nước đi lên từ nền kinh tế nông nghiệp với hơn 70% dân số làm nông nghiệp; đất đai, đặc biệt là đất nông nghiệp, là nguồn sống, là điều kiện để tồn tại và có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Vì vậy, để đảm bảo người sản xuất nông nghiệp có đất sản xuất và tránh sự phân hóa giai cấp ở nông thôn do tích trữ ruộng đất và đầu cơ tập trung, việc điều tiết hạn điền là hết sức cần thiết trong cơ chế thị trường nhằm tạo ra một xã hội hài hòa. Cân bằng giữa phát triển kinh tế và ổn định xã hội;

Định mức hợp lý để tích tụ, tập trung ruộng đất hợp lý, khuyến khích lao động giỏi vươn lên làm giàu chính đáng trên địa bàn bằng bàn tay, chân của mình. Vi phạm các hạn chế về đất đai được nhà nước cho phép;

Xem Thêm : Shoot hình là gì trong cosplay? để có shoot hình hoàn hảo cần những gì?

Xem Thêm: Quy trình Gia hạn Hộ chiếu Hết hạn Nhanh nhất

Việc cho phép tích tụ và tập trung đất đai trong giới hạn hoặc có thể thuê đất bên ngoài trong giới hạn, sẽ thúc đẩy sự phát triển của mô hình kinh tế nông nghiệp và giúp tạo cơ hội việc làm cho lao động nhập cư.

p>

Hiện nay có quan điểm cho rằng pháp luật không nên quy định hạn điền vì đây sẽ là nguyên nhân cản trở phát triển sản xuất hàng hóa và hạn chế sự phát triển của mô hình kinh tế nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam. Tuy nhiên, kinh nghiệm ở nhiều nước cho thấy chỉ khi nông nghiệp chiếm tỷ trọng không đáng kể trong dân số

Dân số đang làm việc, giới hạn lấp đầy mới có thể được nâng lên. Điều cần khẳng định là trong điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam, việc quy định hạn mức đất đai vẫn cần thiết, nhưng duy trì như thế nào để không trở thành yếu tố cản trở sự phát triển kinh tế. Nông nghiệp là một vấn đề cần thảo luận.

3. Các chỉ tiêu phân bổ đất nông nghiệp:

Theo quy định tại Điều 129 Luật Đất đai năm 2013, hạn mức giao đất nông nghiệp như sau:

– Việc giao đất trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản, làm muối cho từng hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau:

Mỗi loại đất ở vùng Đông Nam Bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Đồng bằng sông Cửu Long không quá 03 héc ta; đất ở các thành phố trực thuộc trung ương khác không quá 02 héc ta.

Đối với các xã, huyện, thị trấn ở đồng bằng hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho một hộ gia đình, cá nhân không quá 10 ha; đối với các xã, huyện, thị trấn ở miền Trung và miền núi, hạn mức giao không quá 30 ha. héc ta.

Hạn mức giao đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá 30 héc ta đối với mỗi loại đất.

Xem Thêm : Vải chống tĩnh điện là gì? Cách chọn vải chống tĩnh điện phù hợp

Xem thêm: Hộ chiếu chưa hết hạn có thể được cấp lại không?

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao nhiều loại đất gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì tổng hạn mức giao đất không quá 05 héc ta.

Trường hợp gia đình, cá nhân được giao thêm đất để trồng cây lâu năm thì hạn mức đất trồng cây lâu năm đối với xã, huyện, thị trấn đồng bằng là không quá 05 héc ta; đối với xã, huyện, thị trấn miền Trung không quá 25 h mùa hè. Đối với đất rừng sản xuất giao cho nhiều hộ gia đình, cá nhân thì hạn mức giao đất rừng sản xuất không quá 25 ha.

Hạn mức đất trống, núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng giao cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng phù hợp với quy hoạch sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và diêm nghiệp không quá một trăm và thứ hai mươi của Luật Đất đai và đất đai Hạn mức giao đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 9 không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân nêu trên.

Có nghĩa là Nhà nước khuyến khích sử dụng đất trống, núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối. Đất chưa sử dụng được quy hoạch theo loại đất nào thì hạn mức giao theo loại đất, được coi là loại đất bổ sung, không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình và các cá nhân. hạt nhân tồn tại từ trước.

——Thực hiện nghiêm túc việc đăng ký hộ khẩu, nhân khẩu đối với đất trồng cây hàng năm, đất lâu năm, đất trồng rừng, nuôi trồng thủy sản, đất làm muối trong vùng đệm của rừng đặc dụng. Quy định thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm Điều 129 Luật Đất đai.

Đối với diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ngoài xã, huyện, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thì gia đình, cá nhân được tiếp tục sử dụng, nếu là đất ở, không có đất mua lại là bắt buộc. Tiền sử dụng được tính vào chỉ tiêu giao đất nông nghiệp cho từng hộ gia đình, cá nhân.

Cơ quan quản lý đất đai đối với trường hợp giao đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp thị xã nơi có hộ khẩu, hộ khẩu cá nhân để tính hạn mức giao đất nông nghiệp.

Đối với những gia đình, cá nhân có đất vượt hạn mức cho phép thì pháp luật vẫn cho phép sử dụng đất vượt hạn mức cho phép, nhưng người sử dụng đất sẽ bị hạn chế. Đối với một số quyền, ví dụ, khi đất bị thu hồi, người sử dụng sẽ chỉ được bồi thường giá trị đầu tư của đất chứ không phải đất. Hạn mức giao đất cũng là căn cứ để người sử dụng đất tính thuế sử dụng đất, đối với đất ở vượt hạn mức thì áp dụng mức thuế suất khác đối với đất trong hạn mức.

Xem thêm: Điều gì xảy ra nếu hộ chiếu của bạn hết hạn ở nước ngoài?

Do đó, để tránh tình trạng phân bố ruộng đất và tích tụ ruộng đất không đồng đều, nước ta đã làm rõ chính sách chiếm hữu ruộng đất để phân bổ và phát triển tài nguyên đất.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Kinh Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *