Cấu Trúc By The End Of Là Dấu Hiệu Của Thì Nào, Thì Tương Lai Hoàn Thành (Future Perfect Tense)

Kết hợp thông tin cơ bản nhất về thì tương lai hoàn thành, bao gồm (khái niệm, công thức, cách sử dụng, ký hiệu, ví dụ)

Tôi. Khái niệm / Cách sử dụng

1. Khái niệm:

Tương lai hoàn hảo được sử dụng để mô tả một hành động sẽ được hoàn thành vào một thời điểm xác định trong tương lai.

Bạn đang xem: Thì kết thúc ở thì căng thẳng nào

2. Cách sử dụng

được sử dụng để chỉ một hành động hoặc sự kiện được hoàn thành trước một thời điểm nhất định trong tương lai hoặc được sử dụng để biểu thị một hành động hoặc sự kiện được hoàn thành trước một hành động hoặc sự kiện khác trong tương lai (hành động, hành động được hoàn thành đầu tiên sẽ được chia thành thì hoàn thành trong tương lai. các hành động và Sự kiện xảy ra sau này sẽ được chia thành hiện tại đơn giản).

Ví dụ:

– Tôi sẽ hoàn thành bài tập về nhà trước 23:00 tối nay.

Chúng tôi coi “9 giờ tối nay” là một khoảng thời gian trong tương lai và “bài tập về nhà” sẽ được hoàn thành trước đó, vì vậy chúng tôi sử dụng thì tương lai hoàn thành.

– Tôi sẽ nhập email này khi bạn quay lại.

(Tôi sẽ hoàn tất việc nhập email này khi bạn quay lại) Tôi chuẩn bị bữa ăn trước khi bạn đến vào ngày mai. (Các bữa ăn đã sẵn sàng trước khi bạn đến vào ngày mai).

Tài liệu liên quan:

Tuần tự tổng hợp trong tương lai: Xem ngay

Hoàn thành trong thời gian tới Cấu trúc và bài tập: xem ngay bây giờ

Mọi thứ về tương lai thật đơn giản: hãy xem ngay bây giờ

Hai. Công thức hoàn hảo trong tương lai

Câu khẳng định

Câu phủ định

Câu hỏi

s + will + have + vpii

Vị trí:

s (subject): chủ đề

will / have: động từ phụ

vpii: động từ phân từ ii

s + will + not + have + vpii

Will + s + have + vpii?

Ví dụ:

Xem thêm:  Tiếp thị sữa là gì ? Giải nghĩa cụm từ tiếp thị sữa

– Tôi sẽ hoàn thành báo cáo của mình vào cuối tháng này. (Tôi sẽ hoàn thành báo cáo của mình vào cuối tháng này.)

– Cô ấy sẽ nhập 20 trang vào 3 giờ chiều hôm nay. (Đến 3 giờ chiều hôm nay, cô ấy sẽ có thể gõ được 20 trang.)

Lưu ý:

-w’t = sẽ không

Ví dụ:

– Tôi sẽ không dừng công việc của mình cho đến khi bạn đến vào ngày mai. (Tôi sẽ không xong khi bạn đến vào ngày mai.)

– Cha tôi sẽ không ở nhà cho đến 9 giờ tối nay. (Bố tôi sẽ không về nhà cho đến 9 giờ tối nay.)

Trả lời: Có, s + sẽ

Không, s + sẽ không

Ví dụ:

Bạn có sẽ đi chơi trước 7 giờ tối mai không? (Bạn sẽ đi chơi lúc 7 giờ tối mai phải không?)

Có, tôi sẽ làm. / Không, tôi sẽ không.

Liệu bố mẹ bạn có sẽ trở về Việt Nam trước kỳ nghỉ hè không? (Bố mẹ bạn có về Việt Nam trước kỳ nghỉ hè không?)

Có, họ sẽ làm. / Không, họ sẽ không.

Ba. Dấu hiệu nhận dạng

1. Câu có chứa các cụm từ sau:

– tương lai + thời gian – cuối năm + thời gian trong tương lai – tương lai … – trước + thời gian tương lai Ví dụ: – Tôi sẽ học tiếng Anh vào cuối tháng này.

(được sử dụng để chỉ một hành động hoặc sự kiện sẽ được hoàn thành vào một thời điểm nào đó trong tương lai) – Tôi sẽ làm bài tập về nhà trước 9 giờ tối nay. (Tôi sẽ hoàn thành bài tập về nhà trước 9 giờ tối nay.) Chúng ta thấy rằng “9 giờ tối nay” là thời gian trong tương lai, và “bài tập về nhà” sẽ được hoàn thành vào thời điểm này, vì vậy chúng ta sử dụng thì tương lai hoàn hảo.

2. Được sử dụng để thể hiện hành động

Được sử dụng để chỉ ra rằng một hành động hoặc sự kiện được hoàn thành trước một hành động hoặc sự kiện khác trong tương lai. – Những hành động, sự kiện hoàn thành trước sẽ phân chia tương lai một cách hoàn hảo. Các hành động, sự việc xảy ra sau sẽ được chia thành thì hiện tại đơn. Ví dụ: – Tôi sẽ làm bữa ăn trước khi bạn đến vào ngày mai. (Tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn ngày mai trước khi bạn đến vào ngày mai.) Chúng tôi thấy hai điều xảy ra trong tương lai: “chuẩn bị bữa ăn” và “bạn đến”. “Chuẩn bị bữa ăn” sẽ được thực hiện trước khi “bạn đến”, vì vậy chúng tôi sử dụng sự hoàn hảo trong tương lai. Điều gì xảy ra sau khi “bạn đang ở đây” sẽ đơn giản tách biệt hiện tại.

Xem thêm:  Holacracy là gì? Ưu nhược điểm & cách thức hoạt động

Bốn. Bài tập thực hành

Bài tập 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc đơn

1. Khi bạn đến, tôi (viết) tờ giấy.

2. Vào giờ này ngày mai, họ (thăm) Paris.

3. Khi anh ấy chuẩn bị ra sân bay thì máy bay (đã cất cánh).

4. Đến năm 2012, nhiều người (mất việc).

Xem thêm: Từ nướng có nghĩa là gì, từ nướng có nghĩa là gì và từ nướng có nghĩa là gì

5. Tôi biết khi họ đến nhà tôi tối nay, tôi (đi ra ngoài) để đi dạo.

6. Tôi hy vọng họ (hoàn thành) con đường trước khi chúng tôi trở lại vào mùa hè năm sau.

7. Đến năm 2020, số trường học ở nước ta sẽ tăng gấp đôi.

8. Đến tháng sau bạn quay lại, máy móc sẽ ổn.

Trả lời

1. sẽ dừng lại

2. Đã ở đó

3. Sẽ mất

4. sẽ thua

5. sẽ biến mất

6. Sẽ sửa chữa

7. Sẽ tăng gấp đôi

8. Sẽ hữu ích

Bài tập 2: Điền vào chỗ trống

Vào cuối tuần này, Amelia và Liam ______ (đã) kết hôn được 2 năm.

Sẽ sớm thôi ______ (mưa). Mây đen đang kéo đến. 3. Vào cuối tháng sau, Janet ______ (đang làm việc) đã gắn bó với công ty được 12 năm.

Cho đến nay trong năm nay, tôi đã ______ (đã tham quan) nhiều địa điểm thú vị ở Đà Lạt.

Học sinh của anh ấy ______ (chăm sóc) anh ấy vì anh ấy ______ (sinh ra).

Xem thêm:  Cây nứa: Tìm hiểu đặc điểm hình thái, phân bố, ứng dụng, kỹ thuật trồng

Tôi nghĩ rằng họ ______ (đạt) điểm cao vào cuối khóa học.

______ (cô ấy / đã đưa ra) quyết định chưa?

Cho đến nay trong năm nay, cô ấy đã ______ (đã đến thăm) nhiều quốc gia khác nhau.

Khi bạn đến nơi, họ ______ (ăn xong) bữa tối của mình.

Cho đến nay, đây là hiệu suất tốt nhất mà tôi ______ (xem). tương lai hoàn hảo

Khóa:

Nó sẽ hoàn hảo trong tương lai

Trời sắp mưa

Nó sẽ hữu ích

Tôi đã ở đó

Đã Thực hiện – Sinh nở

sẽ nhận được

Cô ấy đã làm điều đó?

Tôi đã ở đó

Vậy là xong

Bài tập 3: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc đơn.

Tôi sẽ (viết) bài báo khi bạn đến. Vào giờ này ngày mai, họ (thăm) Paris. Khi anh chuẩn bị ra sân bay, máy bay đã cất cánh. Đến năm 2012, nhiều người (mất việc). Tôi biết khi họ đến nhà tôi tối nay, tôi đã ra ngoài đi dạo. Tôi hy vọng họ (hoàn thành) sửa chữa con đường trước khi chúng tôi trở lại vào mùa hè năm sau. Đến năm 2020, số trường học ở nước ta sẽ tăng gấp đôi.

& gt; Tính liên tục hoàn hảo trong tương lai

Nắm vững cách sử dụng công thức để đạt được sự hoàn hảo trong tương lai sẽ giúp bạn tự tin trong bài thi TOEIC của mình. Đây là một trong 12 thì tiếng Anh cơ bản bạn phải nắm vững để chinh phục tiếng Anh.

  • Con gái trông như thế nào và 10 kiểu này là gì! ! !
  • Từ dã man có nghĩa là gì, những từ lóng thường được sử dụng trong tiếng Anh
  • Cách phân biệt những người khác, những người khác là gì và những người khác là gì
  • Tại sao trẻ khóc vào ban đêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *