Giải Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 Bài 23: Bóp nát quả cam | Kết nối tri thức

Giải Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 Bài 23: Bóp nát quả cam | Kết nối tri thức

Bóp nát quả cam

Video Bóp nát quả cam

Giải Tiếng Việt Lớp 2 Tập 2 Bài 23: Nặn Quả Cam – Kết Nối Kiến Thức

haylamdo đã sưu tầm và sắp xếp các bài Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 bài 23: Bóp quả cam, sách gắn kiến ​​thức với cuộc sống hay, chi tiết giúp bạn làm bài dễ dàng trong môn Tiếng Việt lớp 2 Thông tin.

Bạn Đang Xem: Giải Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 Bài 23: Bóp nát quả cam | Kết nối tri thức

Đọc: Cam nghiền Trang 100 – 101 – 102

* Ra mắt:

Trang 100 SGK Tiếng Việt lớp 2: Kể tên một anh hùng thiếu niên mà em biết.

Xem Thêm: Phân tích tác phẩm Ý nghĩa văn chương

Trả lời:

– Nguyễn Bộ Ngọc.

– Kim Đồng.

– Levan số 8

* Đọc văn bản:

Bóp một quả cam

* Trả lời câu hỏi:

câu 1 trang 101 sgk tiếng việt lớp 2: trần quốc toan Vào yết kiến ​​vua để làm gì?

Xem Thêm: Phân tích tác phẩm Ý nghĩa văn chương

Trả lời:

Trần Quốc Toàn gặp vua xin đánh giặc.

SGK Tiếng Việt lớp 2, trang 101, câu 2: Những chi tiết tìm được cho thấy Trần Quốc Toàn rất mong được yết kiến ​​vua.

Xem Thêm: Phân tích tác phẩm Ý nghĩa văn chương

Trả lời:

Không đợi mặt vua, hắn liều mạng đẩy thị vệ về phía bến tàu.

Xem Thêm: Những hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ tuyệt đẹp

câu 3 trang 101 SGK Tiếng Việt lớp 2: Nhà vua khen ngợi Trần Quốc Toản như thế nào?

Xem Thêm: Phân tích tác phẩm Ý nghĩa văn chương

Trả lời:

Nhà vua ca ngợi Chen Guoquan vì đã chăm sóc đất nước mặc dù tuổi còn trẻ.

Câu 4 trang 101 SGK Tiếng Việt lớp 2:Vì sao Trần Quốc Toản được vua khen mà vẫn oán?

Xem Thêm: Phân tích tác phẩm Ý nghĩa văn chương

Trả lời:

Xem Thêm : Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 139 sgk Hóa học 9

Vì cho rằng vua coi mình như con nít, không cho bàn việc quốc sự.

SGK Tiếng Việt lớp 2 trang 101 câu 5:Việc Trần Quốc Toản lỡ bóp nát quả cam có ý nghĩa gì?

Xem Thêm: Phân tích tác phẩm Ý nghĩa văn chương

Trả lời:

Có thể thấy Trần Quốc Toàn là một người rất yêu nước và căm thù giặc.

* Luyện đọc văn bản:

câu 1 trang 102 sgk tiếng việt lớp 2: Xếp các từ dưới đây vào nhóm thích hợp.

Xem Thêm: Phân tích tác phẩm Ý nghĩa văn chương

Trả lời:

– Từ chỉ người: Trần Quốc Toản, vua, sứ, lính.

– Tân ngữ: thuyền rồng, cam, kiếm

câu 2 trang 102 sgk tiếng việt lớp 2: Ghép ô chữ bên trái với ô chữ bên phải để tạo thành câu chủ động.

Xem Thêm: Phân tích tác phẩm Ý nghĩa văn chương

Trả lời:

Viết trang 102

câu 1 trang 102 SGK Tiếng Việt lớp 2:Vốn: q

Xem Thêm: Phân tích tác phẩm Ý nghĩa văn chương

Trả lời:

– Quan sát chữ q (kiểu 2): trung cao 5 dặm, nhỏ cao 2,5 dặm. Nó gồm 3 nét: cong trên, cong phải và cong ngang.

– Cách viết: Đặt bút ở dòng thứ 4 và thứ 5, viết nét cong lên (nhỏ) đến dòng thứ 6, tiếp tục viết nét cong phải (lớn) xuống dòng thứ nhất, sau đó khoanh tròn và viết ngang từ trái sang dòng Right (qua đường cong bên phải), tạo một đường xoắn ốc nhỏ ở cuối văn bản, đến dòng 2 thì dừng bút.

câu 2 trang 102 sgk tiếng việt lớp 2: Viết ứng dụng: Trần Quốc Toản là một thiếu niên anh hùng.

Xem Thêm: Phân tích tác phẩm Ý nghĩa văn chương

Trả lời:

——t, q viết hoa, chú ý nét nối giữa các chữ, khoảng cách giữa các chữ trong câu, vị trí dấu câu cuối câu.

Trò chuyện và lắng nghe: Kể chuyện Bóp nát quả cam Trang 103

câu 1 trang 103 sgk tiếng việt lớp 2:nêu sự việc trong từng tranh

Bóp một quả cam

Xem Thêm: Phân tích tác phẩm Ý nghĩa văn chương

Trả lời:

– Hình 1: Trần Quốc Toản đẩy mấy tên thị vệ vào gặp vua xin đánh giặc.

– Tranh 2: Trần Quốc Toàn quỳ xuống tâu vua: “Mượn đường giặc thì mất nước, xin bệ hạ cho tôi đánh!” rồi kề gươm vào gáy. để bày tỏ lời xin lỗi của mình.

Xem Thêm : Mẫu bản báo cáo thu hoạch thường dùng

– Tranh 3: Vua nói: “Quốc công xâm lược nước nhà, đáng bị trừng trị. Nhưng ta còn trẻ đã biết lo việc nước, ta phải khen ngợi” và ban cho nước một trái cam.

– Tranh 4: Quách Tuyền chìa tay cho mọi người xem cam tiến vua, nhưng cam cứ bị hỏng.

câu 2 trang 103 SGK Tiếng Việt lớp 2:Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.

Xem Thêm: Phân tích tác phẩm Ý nghĩa văn chương

Trả lời:

– Tranh 1: Giặc sai sứ sang xâm lược nước ta dưới chiêu bài đường bộ. Chen Guoquan đã rất tức giận khi thấy kẻ thù không tuân theo các quy tắc. Nhân dân trong nước được biết nhà vua họp bàn dưới thuyền rồng, quyết định sau khi họp xong sẽ mời vua đi đánh nước giặc. Chờ mãi không thấy vua đâu, chàng liều mạng đẩy bọn thị vệ lên bến.

– Tranh 2: Gặp vua, Quách Tuấn quỳ xuống tâu:

Xem Thêm: Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật trang 66 SGK Tiếng Việt 5 tập 2

Cho giặc mượn đường là mất nước. Xin cho phép tôi chiến đấu!

Nói xong, hắn kề kiếm vào gáy, tỏ vẻ hối lỗi.

– Hình 3: Nhà vua dựng nước và giữ nước:

Chính phủ Quốc gia thành lập đất nước một cách bất hợp pháp và lẽ ra phải trừng trị tội ác. Anh ấy tuy còn trẻ nhưng đã biết lo việc nước, tôi rất cảm kích.

Tôi đã nói với bạn rằng vua của bạn đã ban cho đất nước này một quả cam.

– Tranh 4: Quách Tuyền lên bờ hồ hởi: “Vua cho ta cam, coi ta như con, không cho ta nói quốc sự”. ở hai bàn. Khi về, ông siết chặt tay khoe với mọi người quả cam quý, nhưng quả cam đã bị dập nát từ đó.

* Ứng dụng:

Trang 103 SGK Tiếng Việt lớp 2: Kể cho người thân nghe về anh hùng thiếu niên Trần Quốc Toản.

Xem Thêm: Phân tích tác phẩm Ý nghĩa văn chương

Trả lời:

Giặc sai sứ sang xâm lược nước ta dưới chiêu bài đường bộ. Chen Guoquan đã rất tức giận khi thấy kẻ thù không tuân theo các quy tắc. Nhân dân trong nước được biết nhà vua họp bàn dưới thuyền rồng, quyết định sau khi họp xong sẽ mời vua đi đánh nước giặc. Chờ mãi không thấy vua đâu, chàng liều mạng đẩy bọn thị vệ lên bến.

Vua nhìn thấy vua liền quỳ xuống nói:

Xem Thêm: Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật trang 66 SGK Tiếng Việt 5 tập 2

Cho giặc mượn đường là mất nước. Xin cho phép tôi chiến đấu!

Nói xong, hắn kề kiếm vào gáy, tỏ vẻ hối lỗi.

Nhà vua yêu cầu mọi người đứng dậy và nói:

Chính phủ Quốc gia thành lập đất nước một cách bất hợp pháp và lẽ ra phải trừng trị tội ác. Anh ấy tuy còn trẻ nhưng đã biết lo việc nước, tôi rất cảm kích.

Tôi đã nói với bạn rằng vua của bạn đã ban cho đất nước này một quả cam.

Quách Toàn An cao hứng lên bờ: “Vương ban cho ta cam quý, lại coi ta như con, không cho bàn việc quốc sự.” Nghĩ đến kẻ thù ngang ngược này, hắn nghiến răng nghiến lợi Khi giặc ngang ngược quay lại, anh chìa tay cho mọi người xem quả cam quý, nhưng quả cam cũng bị hỏng từ đó.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục