Biển số xe của các huyện ở Vĩnh Long mới nhất 2023

Biển số xe của các huyện ở Vĩnh Long mới nhất 2023

Biển số 64 ở đâu

[cpp] Bạn đang muốn tìm biển số xe tại khu vực Vĩnh Long? Chúng tôi chia sẻ đến bạn danh sách biển số khu vực Vĩnh Long (xe máy, ô tô…) để bạn dễ dàng tra cứu biển số xe thuộc khu vực nào.

Bạn Đang Xem: Biển số xe của các huyện ở Vĩnh Long mới nhất 2023

Ngày 04/4/2014, Bộ Công an ban hành Thông báo 15/2014/tt-bca (Thông báo đã được bổ sung, sửa đổi một số điều). Thông báo 64/2017/tt-bca28/12/2017) Quy định về đăng ký xe. Thông báo này quy định về đăng ký phương tiện cơ giới đường bộ, cấp, đổi, hủy biển số theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, bao gồm: ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo; xe hai bánh xe mô tô; xe mô tô ba bánh; xe mô tô (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự; xe mô tô công an đặc chủng dùng cho công an (sau đây gọi là xe đã đăng ký).

Danh sách phương tiện biến tướng trên địa bàn Vĩnh Long

Xem Thêm : [CHÍNH HÃNG] Thuốc Khương Thảo Đan – Tạm biệt cơ đau xương

ký hiệu ac đối với giấy phép ô tô, xe máy trong nước ban hành theo thông tư 15/2014/tt-bca. Cụ thể là:

Theo đó, biển số (bảng) của từng tỉnh, thành phố trong cả nước là một trong những nội dung trọng tâm, được quy định tại Phụ lục 02 ký hiệu biển số ô tô, xe máy trong nước ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT- thông tư bca, cụ thể: biển số xe vĩnh long là 64.

Dưới đây là danh sách tất cả các biển số xe (dân sự) tại Huyện Vĩnh Long (biển số doanh nghiệp và cá nhân):

 • Biển số xe từng huyện của Vĩnh Long:
 • Thành Phố Mãi Mãi: 64-c1;
 • Thị trấn Bình minh: 64-h1;
 • Chen Ping: 64-k1;
 • Quận Long Hà: 64-b1;
 • Quận Munti: 64-g1;
 • Khu vực chèn ép: 64-e1;
 • Quận Cha’an: 64-f1;
 • Huyện Vũng Liêm: 64-d1;
 • Biển số xe: 64a, 64b, 64c, 64d, 64ld.
 • Xem Thêm : Mua nam châm ở đâu? Địa chỉ mua nam châm giá rẻ nhất Hà Nội

  >>Xem thêm: Tổng Hợp Biển Số Xe Của 63 Tỉnh Thành Việt Nam

  Danh sách biển số xe khu vực Vĩnh Long trên bao gồm:

  • Xe thương mại; công cụ kinh tế của cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức nghề nghiệp; nghề sinh lợi; xe tư nhân: Biển số nền trắng, chữ và số màu đen. Dãy biển số sử dụng một trong 15 chữ cái sau: f, h, k, l, m, n, p, r, s, t, u, v, x, y, z.
  • Các công ty liên doanh có vốn nước ngoài, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và ô tô cho thuê do nước ngoài tài trợ có biểu tượng “ld“. Xe dự án có ký hiệu “da“. Rơ moóc, sơ mi rơ moóc có ký hiệu “r“.
  • >>Xem thêm:

    • Biển số 80—biển số của cơ quan chính phủ
    • Biển số quân đội
    • Biển số xe của tổ chức, cá nhân nước ngoài

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giải Đáp Cuộc Sống