Bảng chữ cái tiếng có nguồn gốc từ bảng chữ cái Cyrillic

Bảng chữ cái tiếng nga

Bảng chữ cái tiếng nga

Bảng chữ cái hiện tại bao gồm 33 chữ cái, một số được mượn từ tiếng Hy Lạp và tiếng Do Thái.

Ký tự tiếng Nga

Bạn Đang Xem: Bảng chữ cái tiếng có nguồn gốc từ bảng chữ cái Cyrillic

Cách phát âm tiếng Việt tương tự

Tên chữ cái tiếng Nga

Đó

A

À

b

b

“Ừ”

b

v

“ô tô”

Γ

gam

“Ừ”

Xem Thêm: Phương trình mặt cầu: lý thuyết & các dạng bài tập viết phương trình mặt cầu

Xem Thêm: Sinh vật khác với vật vô sinh ở những điểm nào? – Sinh 10

Xem Thêm : Hướng dẫn Giải bài 42 43 44 45 trang 54 55 sgk Toán 8 tập 1

Đ

đ

“Ừ”

Xem Thêm: Phương trình mặt cầu: lý thuyết & các dạng bài tập viết phương trình mặt cầu

Xem Thêm: Sinh vật khác với vật vô sinh ở những điểm nào? – Sinh 10

Xem Thêm : Hướng dẫn Giải bài 42 43 44 45 trang 54 55 sgk Toán 8 tập 1

Đ

cái đó

“Ừ”

Xem Thêm: Phương trình mặt cầu: lý thuyết & các dạng bài tập viết phương trình mặt cầu

Xem Thêm: Sinh vật khác với vật vô sinh ở những điểm nào? – Sinh 10

Xem Thêm : Hướng dẫn Giải bài 42 43 44 45 trang 54 55 sgk Toán 8 tập 1

Đ

Xem Thêm: Giải Bài Tập Đại Số 11 Trang 132-133 Sách Giáo Khoa

Tôi

Bạn

Xem Thêm: Phương trình mặt cầu: lý thuyết & các dạng bài tập viết phương trình mặt cầu

Xem Thêm: Sinh vật khác với vật vô sinh ở những điểm nào? – Sinh 10

Xem Thêm : Hướng dẫn Giải bài 42 43 44 45 trang 54 55 sgk Toán 8 tập 1

Đ

Xem Thêm: Giải Bài Tập Đại Số 11 Trang 132-133 Sách Giáo Khoa

Tôi

“Triết”

Xem Thêm: Phương trình mặt cầu: lý thuyết & các dạng bài tập viết phương trình mặt cầu

Xem Thêm: Sinh vật khác với vật vô sinh ở những điểm nào? – Sinh 10

Xem Thêm : Hướng dẫn Giải bài 42 43 44 45 trang 54 55 sgk Toán 8 tập 1

Đ

đ

“Ze”

Xem Thêm: Phương trình mặt cầu: lý thuyết & các dạng bài tập viết phương trình mặt cầu

Xem Thêm: Sinh vật khác với vật vô sinh ở những điểm nào? – Sinh 10

Xem Thêm : Hướng dẫn Giải bài 42 43 44 45 trang 54 55 sgk Toán 8 tập 1

Đ

“Xin chào”

Xem Thêm : Điểm chuẩn Đại Học Hàng Hải Việt Nam 2022, Xem diem chuan Dai Hoc Hang Hai Viet Nam nam 2022

Й

Xem Thêm: Giải Bài Tập Đại Số 11 Trang 132-133 Sách Giáo Khoa

Tôi

“Xin chào”

K

k

À

Xem Thêm: Phương trình mặt cầu: lý thuyết & các dạng bài tập viết phương trình mặt cầu

Xem Thêm: Sinh vật khác với vật vô sinh ở những điểm nào? – Sinh 10

Xem Thêm : Hướng dẫn Giải bài 42 43 44 45 trang 54 55 sgk Toán 8 tập 1

Đ

Xem Thêm: Giải Bài Tập Đại Số 11 Trang 132-133 Sách Giáo Khoa

Tôi

“Ừ”

m

m

“Ừ”

Đi

n

“Ừ”

Оо

Em bé

“Ồ”

Xem Thêm: Phương trình mặt cầu: lý thuyết & các dạng bài tập viết phương trình mặt cầu

Xem Thêm: Sinh vật khác với vật vô sinh ở những điểm nào? – Sinh 10

Xem Thêm : Hướng dẫn Giải bài 42 43 44 45 trang 54 55 sgk Toán 8 tập 1

Đ

p

“bụp”

Xem Thêm: Phương trình mặt cầu: lý thuyết & các dạng bài tập viết phương trình mặt cầu

Xem Thêm: Sinh vật khác với vật vô sinh ở những điểm nào? – Sinh 10

Xem Thêm : Hướng dẫn Giải bài 42 43 44 45 trang 54 55 sgk Toán 8 tập 1

Đ

r

“à”

С

nhỏ

“à”

t

“Ừ”

Xem Thêm: Phương trình mặt cầu: lý thuyết & các dạng bài tập viết phương trình mặt cầu

Xem Thêm: Sinh vật khác với vật vô sinh ở những điểm nào? – Sinh 10

Xem Thêm : Hướng dẫn Giải bài 42 43 44 45 trang 54 55 sgk Toán 8 tập 1

Đ

Bạn

“Ồ”

Xem Thêm: Phương trình mặt cầu: lý thuyết & các dạng bài tập viết phương trình mặt cầu

Xem Thêm: Sinh vật khác với vật vô sinh ở những điểm nào? – Sinh 10

Xem Thêm : Hướng dẫn Giải bài 42 43 44 45 trang 54 55 sgk Toán 8 tập 1

Đ

pH

“à”

Xem Thêm: Phương trình mặt cầu: lý thuyết & các dạng bài tập viết phương trình mặt cầu

Xem Thêm: Sinh vật khác với vật vô sinh ở những điểm nào? – Sinh 10

Xem Thêm : Hướng dẫn Giải bài 42 43 44 45 trang 54 55 sgk Toán 8 tập 1

Đ

À

“Haha”

Ц

Cảm ơn

Xem Thêm: Phương trình mặt cầu: lý thuyết & các dạng bài tập viết phương trình mặt cầu

Xem Thêm: Sinh vật khác với vật vô sinh ở những điểm nào? – Sinh 10

Xem Thêm : Hướng dẫn Giải bài 42 43 44 45 trang 54 55 sgk Toán 8 tập 1

Đ

Nghiên cứu

“cắt”

Xem Thêm: Phương trình mặt cầu: lý thuyết & các dạng bài tập viết phương trình mặt cầu

Xem Thêm: Sinh vật khác với vật vô sinh ở những điểm nào? – Sinh 10

Xem Thêm : Hướng dẫn Giải bài 42 43 44 45 trang 54 55 sgk Toán 8 tập 1

Đ

s (cờ cứng)

“Sah”

Щ

s (giọng mềm)

“cát”

Xem Thêm: Phương trình mặt cầu: lý thuyết & các dạng bài tập viết phương trình mặt cầu

Xem Thêm: Sinh vật khác với vật vô sinh ở những điểm nào? – Sinh 10

Xem Thêm : Hướng dẫn Giải bài 42 43 44 45 trang 54 55 sgk Toán 8 tập 1

Đ

Cờ cứng

“Chương trình truyền hình”

Xem Thêm: Phương trình mặt cầu: lý thuyết & các dạng bài tập viết phương trình mặt cầu

Xem Thêm: Sinh vật khác với vật vô sinh ở những điểm nào? – Sinh 10

Xem Thêm : Hướng dẫn Giải bài 42 43 44 45 trang 54 55 sgk Toán 8 tập 1

Đ

“Tôi”

Xem Thêm: Phương trình mặt cầu: lý thuyết & các dạng bài tập viết phương trình mặt cầu

Xem Thêm: Sinh vật khác với vật vô sinh ở những điểm nào? – Sinh 10

Xem Thêm : Hướng dẫn Giải bài 42 43 44 45 trang 54 55 sgk Toán 8 tập 1

Đ

Giọng nhẹ nhàng

“Bạn tôi”

Xem Thêm: Phương trình mặt cầu: lý thuyết & các dạng bài tập viết phương trình mặt cầu

Xem Thêm: Sinh vật khác với vật vô sinh ở những điểm nào? – Sinh 10

Xem Thêm : Hướng dẫn Giải bài 42 43 44 45 trang 54 55 sgk Toán 8 tập 1

Đ

Chà

“Ừ”

Ю

Xem Thêm: Giải Bài Tập Đại Số 11 Trang 132-133 Sách Giáo Khoa

Tôi

Bạn

Xem Thêm: Phương trình mặt cầu: lý thuyết & các dạng bài tập viết phương trình mặt cầu

Xem Thêm: Sinh vật khác với vật vô sinh ở những điểm nào? – Sinh 10

Xem Thêm : Hướng dẫn Giải bài 42 43 44 45 trang 54 55 sgk Toán 8 tập 1

Đ

Xem Thêm: Giải Bài Tập Đại Số 11 Trang 132-133 Sách Giáo Khoa

Tôi

“Ừ”

Nhấp vào đây để nghe cách phát âm của bảng chữ cái

Hiện nay, tiếng Nga là lựa chọn của nhiều sinh viên Việt

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *