Giải bài 1,2,3, 4,5,6,7,8 trang 111 SGK Hóa 12: Kim loại kiềm và hợp

Giải bài 1,2,3, 4,5,6,7,8 trang 111 SGK Hóa 12: Kim loại kiềm và hợp

Bài tập hóa 12 trang 111

[bài 25 hóa học 12] lý thuyết và bài giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 111 SGK Hóa học lớp 12: Kim loại kiềm và khối lượng của các hợp chất quan trọng Bazơ kim loại

Bạn Đang Xem: Giải bài 1,2,3, 4,5,6,7,8 trang 111 SGK Hóa 12: Kim loại kiềm và hợp

1. Kim loại kiềm

– Thuộc nhóm ia, đứng đầu mọi chu kỳ (trừ chu kỳ 1).

– Tính chất vật lý: Mềm, tỷ trọng thấp, nhiệt độ nóng chảy thấp.

– Lớp ngoài cùng (ns1) có 1e.

– Tính chất hóa học: Có tính khử mạnh nhất trong số tất cả các kim loại (tác dụng với nước, axit, phi kim).

m → m+ + 1e

– Phương pháp điều chế: Điện phân nóng chảy hợp chất.

2mcl-dpnc-> 2m + cl2

4moh -dpnc-> 4m + o2 + 2h2o

2. Một số hợp chất kim loại kiềm

– naoh: có tính kiềm mạnh; được sử dụng để sản xuất xà phòng, chế phẩm nhuộm rayon, v.v.

-nahco3: lưỡng tính, bị nhiệt phân hủy, dùng được trong công nghiệp dược phẩm, thực phẩm.

-na2co3: là muối của axit yếu, được dùng trong công nghiệp thủy tinh, bột giặt, thuốc nhuộm, giấy sợi…

-kno3: Chất oxi hóa mạnh khi đun nóng, dùng làm phân bón, chế tạo thuốc nổ.

Gợi ý trả lời câu hỏi thực hành Hóa học bài 25 trang 111/12: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của chúng

Poster 1:Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là

A. ns1. b.ns2.

ns2np1. d. (n-1)dxnsy.

Xem Thêm: So sánh hình ảnh đoàn quân trong Tây Tiến và Việt Bắc (5 Mẫu)

Câu trả lời đúng: a

Trở về 2: Cation m+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s22p6. cation nào sau đây là m+?

.ag+. b. Đồng+.

Na+. d.k+.

Đáp án đúng: c

Poster 3: Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành khi hòa tan 39 gam kali vào 362 gam nước là giá trị nào sau đây?

Xem Thêm : Sách Giáo Khoa Toán lớp 7 tập 2

a.15,47%. b.13,97%.

b.14%. d.14,04%.

Chọn c.

2k + 2h2o → 2koh + h2

nk = 39/39 = 1 (mol) => nkoh = 1 mol; nh2 = 0,05 mol

mdung dịch = 39 + 362 – 0,5.2 = 400 (gam)

c% = 1,56/400 = 14%.

Câu 4: Muối nào sau đây dễ bị nhiệt phân?

A. licl. b.nô3

c.khco3. d.kbr.

Đáp án đúng: c

Bài 5 (SGK Hóa học lớp 12, tr. 111): Điện phân nóng chảy muối clorua của các kim loại kiềm thu được 0,896 lít khí ở anot và 3,12 gam kim loại ở catot. .Xác định công thức phân tử của muối kim loại kiềm.

Giải pháp 5:

Xem Thêm: Cảm nhận về nhân vật Mị trong Vợ chồng A Phủ

2016-09-10_182232

Kim loại m là k

Sổ 6 trang 111: Cho 100 gam caco3 phản ứng hết với dung dịch HCl thu được một lượng khí CO2. Thổi khí CO thu được vào dung dịch chứa 60 g NaOH. Tính khối lượng muối tạo thành.

Giải pháp 6:

caco3 + 2hcl → cacl2 + co2 + h2o

ncaco3 = 100/100 = 1 (mol) =>nco2 = 1 mol

nnaoh = 60/40 = 1,5 mol

Vì 1 tạo thành 2 muối

co2 + nah → naco3

xxx (Moore)

co2 + nah → na2co3 + h2o

y y y (nốt ruồi)

Xem Thêm : FYI là gì? Ý nghĩa FYI và những trường hợp sử dụng

Ta có hệ phương trình:

mnahco3 = 84.0,5 = 42 (gam); mna2co3 = 106.0,5 = 53 (gam)

Khối lượng muối thu được: 42 + 53 = 95 (gam).

Bài tập 7: Nung nóng 100 gam hỗn hợp gồm na2co3 và nahco3 cho đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi, thu được 69 gam chất rắn. Xác định thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

Đáp án bài 7:2nahco3 -t°->na2co3 + co2 + h2o

Cứ 2,84 gam 2nahco3 bị nhiệt phân thì khối lượng giảm đi là: 44 + 18 = 62 (gam)

Xem Thêm: Thiên nhiên với đời sống con người

giảm cân x gma: 100 – 69 = 31 (gam)

=>x == 84 (gam)

=>%mnahco3 = 84%;

% mna2co3 = 100% – 84% = 16%.

bài 8 trang 111 sgk Hóa 11:Cho 3,1 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm thuộc hai chu kỳ liên tiếp trong bảng tuần hoàn phản ứng với nước ở nhiệt độ cao thu được 1,12 lít h2 và dung dịch kiềm.

a) Xác định hai kim loại và tính thành phần phần trăm khối lượng của chúng.

b) Tính thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng để trung hòa dung dịch kiềm và khối lượng hỗn hợp muối clorua thu được

Hướng dẫn:

a) Tìm công thức chung m của hai kim loại kiềm

m + h2o → moh + 1/2h2

nh2 = 0,05 mol => nm = 0,1 mol

=>m = 3.1/0.1= 31 (g/mol) vậy hai kim loại là na và k

Gọi x là số mol kim loại natri, ta có:

23x + 39(0,1 – x) = 3,1 => x = 0,05

%mna = (23 x 0,05)/3.1. 100% = 37,1%;

% mk = 100% – 37,1% = 62,9%.

b) h+ + oh- → h2o

nhcl = nh+ = nmoh = 0,1 mol =>v dung dịch hcl = 0,1/2= 0,05 (lít)

mhh muối = (31 + 35,5).0,1 = 6,65 (gam)

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục