Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số

Bài 31 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Video Bài 31 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Bài 4: Bất phương trình bậc nhất ẩn một ẩn

Bạn Đang Xem: Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số

Bài tập trang 48-49 SGK Toán 8 Tập 2

Video Bài 31 Trang 48 SGK Toán 8 Tập 2 – cô Nguyễn Thị Ngọc Anh (GV)

Bài 31 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2: Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên một trục số:

Giải pháp:

⇔ 15 – 6x > 15 (nhân cả 2 vế với 3>0, bpt không đổi)

⇔ -6x > 15 – 15 (chuyển vị và đổi dấu của mục 15)

⇔ -6x > 0

⇔ x < 0 (chia cả hai vế cho -6 < 0, bpt ngược chiều)

Vậy nghiệm của bất phương trình là x <;0.

⇔ 8 – 11x 0, bpt không đổi)

Xem Thêm: Soạn Tiếng Việt lớp 2 trang 74 Chân trời sáng tạo tập 1

⇔ 8 – 11x < 52

⇔ -11x < 52 – 8 (hoán vị và đổi dấu mục 8)

⇔ -11x < 44

Xem Thêm : Vai trò của yếu tố kì ảo trong bộc lộ nội dung tác phẩm

⇔ x > 44 : (-11) (chia cả hai vế cho -11 < 0, bpt ngược hướng

⇔ x > -4.

Vậy bất phương trình có nghiệm x > -4.

⇔ 3(x – 1) 0, bpt không đổi)

⇔ 3x – 3 <; 2x – 8

⇔ 3x – 2x < -8 + 3 (bật và đổi dấu 2x và -3)

⇔ x < -5

Vậy bất phương trình có tập nghiệm x <;-5.

Xem Thêm: Cảnh ngày xuân- Nguyễn Du – Hoc24

⇔ 5(2 – x) 0, bpt không đổi)

⇔ 10 – 5x < 9 – 6x

⇔ 6x – 5x < 9 – 10 (đảo ngược và đổi dấu -6x và 10)

⇔ x <- trước.

Vậy bất phương trình có tập nghiệm x <;-1.

Kiến thức ứng dụng

Xem các bài giải bài tập toán lớp 8 khác:

 • bài 19 trang 47 sgk toán 8 tập 2: Giải bất phương trình (theo quy tắc biến đổi):…

 • Xem Thêm : Dàn ý phân tích nhân vật bé Thu trong Chiếc lược ngà | Văn mẫu 9

  bài 20 trang 47 sgk toán 8 tập 2: Giải bất phương trình (theo quy tắc nhân):…

 • bài 21 trang 47 sgk toán 8 tập 2: Giải các đẳng thức sau:…

 • bài 22 trang 47 sgk toán 8 tập 2: Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:…

 • Xem Thêm: Vì sao trong thời cổ đại người ai cập giỏi về hình học?

  bài 23 trang 47 sgk toán 8 tập 2: Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:…

 • bài 24 trang 47 sgk toán 8 tập 2: Giải bất phương trình:…

 • Bài 25 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2: Giải bất phương trình:…

 • bài 26 trang 47 sgk toán 8 tập 2: Hình dưới đây có tập nghiệm của phương trình nào? (gồm ba bất phương trình…

 • bài 27 trang 48 sgk toán 8 tập 2: Đố vui: Kiểm tra xem giá trị x = -2 có phải là nghiệm của bất phương trình …

 • bài 28 trang 48 sgk toán 8 tập 2: Cho bất phương trình x2 > 0. a) chứng tỏ rằng…

 • bài 29 trang 48 sgk toán 8 tập 2: Tìm x sao cho: a) Giá trị của biểu thức 2x – 5 không âm; …

 • bài 30 trang 48 sgk toán 8 tập 2: Một người có số tiền không quá 70 000 đồng, gồm 15 tờ giấy bạc loại hai…

 • Bài 31 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2: Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên một trục số:…

 • bài 32 trang 48 sgk toán 8 tập 2: Giải bất phương trình:…

 • bài 33 trang 48-49 sgk toán 8 tập 2: Đố vui:Trong một buổi thi, em phải thi văn, toán và toán. Ngôn ngữ bạn và…

 • bài 34 trang 49 sgk toán 8 tập 2: Đố vui:Tìm lỗi sai trong “lời giải” sau:…

  Ngân hàng đề thi lớp 8 tại

  khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn Toán, Ngữ Văn lớp 8

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục