Giải SBT Vật lý 9 Bài 24: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy

Giải SBT Vật lý 9 Bài 24: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy

Bài 24.4 sbt vật lý 9

Cách Giải Giáo án Vật Lý 9 bài 24: Từ trường của dòng điện chạy qua Ngắn gọn, chi tiết, bám sát nội dung bài học giúp học sinh tiếp tục bài học một cách dễ dàng dễ hiểu, Hỗ trợ học sinh ôn luyện thêm kiến ​​thức.

Bạn Đang Xem: Giải SBT Vật lý 9 Bài 24: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy

Bài tập 1 Trang 54 Sách bài tập Vật Lí 9:

Đặt một cuộn dây có trục của nó dọc theo thanh nam châm, như trong Hình 24.1 sbt. Tắt công tắc k, đầu tiên ta thấy thanh nam châm bị đẩy ra xa.

a) Đầu b của thanh nam châm là cực bắc hay cực nam?

b) Giải thích điều gì xảy ra với thanh nam châm khi khóa được đóng lại?

c) Điều gì xảy ra với thanh nam châm nếu công tắc k mở? giải thích?

Giải bài tập Vật lý lớp 9

Xem Thêm: Top 3 mẫu nghị luận về bài thơ Mùa xuân nho nhỏ hay nhất

Xem Thêm : Cách phân biệt ánh sáng: Ánh sáng trắng, ánh sáng trung tính, ánh

Giải pháp thay thế:

Giải bài tập Vật lý lớp 9

a) Đầu b của thanh nam châm là cực nam.

Theo sơ đồ, dòng điện có chiều từ cực dương sang cực âm, tức là từ p sang q. Theo quy tắc bàn tay phải, ta xác định được đầu q của thanh nam châm là cực bắc (n) nên ban đầu khi đóng khóa k Đẩy thanh nam châm thấy đầu a của thanh nam châm là cực bắc (n), đầu b của thanh nam châm là cực (các) cực nam.

b) Thanh nam châm quay với đầu b (nam) của nó bị hút vào đầu q (bắc) của cuộn dây.

c) Tắt công tắc k: không có dòng điện chạy qua cuộn dây và cuộn dây không còn là nam châm. Thanh nam châm sẽ quay trở lại, đặt nó theo hướng bắc-nam như khi không có dòng điện. Vì thông thường, một thanh nam châm tự do cân bằng luôn chỉ hướng bắc nam

Bài 2, trang 54, sách bài tập Vật Lý 9:

Hai cuộn dây mang dòng điện được treo đồng trục gần nhau (Hình 24.2 sbt).

a) Nếu dòng điện chạy qua các cuộn dây có chiều như hình vẽ thì hai cuộn dây hút nhau hay đẩy nhau?

b) Nếu bạn đổi chiều dòng điện chạy qua một trong các cuộn dây thì tác dụng của chúng sẽ như thế nào?

Giải SBT Vật Lí 9 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 9

Xem Thêm: Top 3 mẫu nghị luận về bài thơ Mùa xuân nho nhỏ hay nhất

Xem Thêm : Cách phân biệt ánh sáng: Ánh sáng trắng, ánh sáng trung tính, ánh

Giải pháp thay thế:

Xem Thêm: 8 cách điều trị đục dịch kính hay ruồi bay trước mắt

a) Nếu dòng điện chạy trong cuộn dây có chiều như hình vẽ, tức là hai dòng điện đó cùng chiều. Theo quy tắc bàn tay phải, hai cạnh đối diện của chúng là hai cực khác tên gọi khác nhau nên hai cuộn dây hút nhau.

b) Nếu chiều dòng điện chạy qua một trong hai cuộn dây ngược nhau thì hai chiều dòng điện ngược chiều nhau. Theo quy tắc bàn tay phải, hai cạnh đối của chúng là hai cực cùng tên nên hai cuộn dây đẩy nhau.

Bài 3 P54 Sách bài tập Vật Lí 9:

Hình 24.3 sbt mô tả cấu tạo của một dụng cụ (một loại điện kế) dùng để phát hiện dòng điện. Dụng cụ gồm một ống dây b có gắn một thanh nam châm cân bằng a ở chính giữa b, vuông góc với trục của ống và có thể quay quanh một trục vuông góc với mặt phẳng của trang giấy đặt ở chính giữa thanh.

a) Nếu chiều dòng điện chạy qua cuộn dây b như trong hình vẽ thì kim chỉ quay sang phải hay sang trái?

b) Hai cọc của điện kế này cần dương hay âm?

Xem Thêm : Văn tự sự lớp 9

Giải SBT Vật Lí 9 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 9

Xem Thêm: Top 3 mẫu nghị luận về bài thơ Mùa xuân nho nhỏ hay nhất

Xem Thêm : Cách phân biệt ánh sáng: Ánh sáng trắng, ánh sáng trung tính, ánh

Giải pháp thay thế:

a) Chiều dòng điện chạy qua ống dây b như hình vẽ, rồi áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải, ta được đường sức từ trong ống dây hướng lên trên. Cực bắc của nam châm luôn quay theo chiều các đường sức của từ trường ngoài nên bị đẩy lên → kim chỉ quay sang phải.

b) Hai chốt của bảng này không cần đánh dấu cộng trừ

Bài 4, trang 55, sách bài tập Vật Lý 9:

a) Cực nào của kim nam châm trong hình 24.4a sbt chỉ vào cực b của nam châm điện?

b) Xác định chiều dòng điện chạy trong cuộn dây ở hình 24.4 sbt.

Giải SBT Vật Lí 9 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 9

Xem Thêm: Top 3 mẫu nghị luận về bài thơ Mùa xuân nho nhỏ hay nhất

Xem Thêm : Cách phân biệt ánh sáng: Ánh sáng trắng, ánh sáng trung tính, ánh

Giải pháp thay thế:

a) Cực bắc của kim nam châm.

Vì trong trường hợp a, ta thấy dòng điện chạy từ a sang b. Theo quy tắc nắm bàn tay phải xác định được chiều của đường sức từ là từ b đến a nên kim nam châm có phương bắc (n) chỉ vào b

b) Dòng điện có chiều của dây dẫn c.

Vì trường hợp b nên qua sơ đồ ta xác định được chiều đường sức từ là từ c đến d nên theo quy tắc bàn tay phải ta xác định được dòng điện đi vào từ c và đi ra trong d

Bài 5, trang 55, sách bài tập Vật Lý 9:

Cuộn dây của nam châm điện được nối với nguồn điện và các cực của nó như hình 24.5. Vui lòng xác nhận các cực dương và cực âm của nguồn điện.

Xem Thêm: Truyền thuyết Mỵ Châu – Trọng Thủy – Truyện cổ tích

Giải SBT Vật Lí 9 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 9

Xem Thêm: Top 3 mẫu nghị luận về bài thơ Mùa xuân nho nhỏ hay nhất

Xem Thêm : Cách phân biệt ánh sáng: Ánh sáng trắng, ánh sáng trung tính, ánh

Giải pháp thay thế:

Cực a của nguồn điện là cực dương.

Giải SBT Vật Lí 9 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 9

Biết tên các cực từ ta xác định được chiều của các đường sức từ, áp dụng quy tắc nắm tay phải ta biết ngay được chiều của dòng điện từ, từ đó xác định được a là cực dương nguồn điện .

p>

Sách bài tập Vật Lý 9 Bài 6 Trang 55:

Đặc điểm của đường sức từ bên trong ống dây có dòng điện chạy qua là gì?

A. là các đường thẳng song song, cách đều và vuông góc với trục của ống

là đường tròn cách đều và có tâm nằm trên trục của ống

là các đường thẳng song song, cách đều và hướng từ cực bắc của đường ống đến cực nam

là các đường thẳng song song, cách đều và hướng từ cực nam của đường ống đến cực bắc

Xem Thêm: Top 3 mẫu nghị luận về bài thơ Mùa xuân nho nhỏ hay nhất

Xem Thêm : Cách phân biệt ánh sáng: Ánh sáng trắng, ánh sáng trung tính, ánh

Giải pháp thay thế:

Chọn d. là các đường thẳng song song, cách đều và hướng từ cực nam của cuộn dây đến cực bắc.

Bài 7 Trang 56 Sách bài tập Vật Lí 9:

Nếu dùng quy tắc nắm tay phải để xác định chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua thì ngón tay cái chỉ vào đâu?

A. Chiều dòng điện trong cuộn dây

Hướng của các đường sức từ tác dụng lên nam châm thử

Hướng từ tính của cực bắc của nam châm thử đặt bên ngoài cuộn dây

Hướng của lực từ tác dụng lên cực bắc của nam châm thử đặt bên trong cuộn dây

Xem Thêm: Top 3 mẫu nghị luận về bài thơ Mùa xuân nho nhỏ hay nhất

Xem Thêm : Cách phân biệt ánh sáng: Ánh sáng trắng, ánh sáng trung tính, ánh

Giải pháp thay thế:

Chọn d. Chiều của lực từ tác dụng lên cực bắc của nam châm thử đặt bên trong cuộn dây

Bài 8 trang 56 SGK Vật Lý 9:

Tại sao dòng điện một chiều có thể chạy qua ống dây dẫn giống như nam châm thẳng.

A. Bởi vì ống chỉ cũng tác dụng lực từ lên kim.

Vì ống chỉ tác dụng lực từ lên kim sắt

Vì cuộn dây cũng có hai cực như thanh nam châm

Vì kim nam châm đặt bên trong ống dây cũng nhận được lực từ như khi đặt vào tâm nam châm

Xem Thêm: Top 3 mẫu nghị luận về bài thơ Mùa xuân nho nhỏ hay nhất

Xem Thêm : Cách phân biệt ánh sáng: Ánh sáng trắng, ánh sáng trung tính, ánh

Giải pháp thay thế:

Chọn c. Vì cuộn dây cũng có hai cực như thanh nam châm

Bài 9, Trang 56 Sách bài tập Vật Lí 9:

Quy tắc nào sau đây cho phép ta xác định được chiều của các đường sức từ bên trong ống dây có dòng điện một chiều?

A. Quy tắc bàn tay phải

Quy tắc bàn tay trái

Quy tắc bàn tay phải

Quy tắc ngón tay phải

Xem Thêm: Top 3 mẫu nghị luận về bài thơ Mùa xuân nho nhỏ hay nhất

Xem Thêm : Cách phân biệt ánh sáng: Ánh sáng trắng, ánh sáng trung tính, ánh

Giải pháp thay thế:

Chọn c. Quy tắc bàn tay phải

►►Nhấp nút Tải xuống bên dưới để tải xuống lời giải Bài 24 Bài 9 Sách bài tập Vật lý: Từ trường của dây dẫn có dòng điện chạy qua. tập tin pdf hoàn toàn miễn phí.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục