Bài 06: Tìm hiểu XML Namespace

Bài 06: Tìm hiểu XML Namespace

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm về không gian tên xml , nó sẽ giải quyết vấn đề trùng lặp tên thẻ trong tài liệu xml.

test php

1. Không gian tên xml là gì?

Cấu trúc của tài liệu xml do lập trình viên xây dựng, do đó, các thẻ xml (phần tử xml) có thể được đặt tên theo cách thủ công. Nếu tên tệp trùng tên sẽ gây ra xung đột, cần phải phân biệt thẻ nào được sử dụng ứng dụng nào.

Ví dụ : Thẻ tiêu đề trùng lặp.

Có hai thẻ tiêu đề trong tài liệu này, thẻ đầu tiên là tên của khách hàng và thẻ thứ hai là tên sản phẩm => Đây được gọi là xung đột thẻ xml.

Bài viết này đã được xuất bản trên [free tuts .net]

Nếu bạn cho rằng điều này không có gì đáng lo ngại, thì bạn đã đúng vì chỉ có một tài liệu xml được đề cập trong ví dụ. Nhưng bạn có nghĩ rằng tình huống chúng ta sử dụng nhiều tài liệu xml với nhau sẽ gây ra sự nhầm lẫn nghiêm trọng không? Vì vậy, để khắc phục điều này, chúng tôi phải sử dụng không gian tên xml .

Cú pháp tạo không gian tên xml:

Để tạo không gian tên, chúng tôi sẽ khai báo một thuộc tính xmlns: uri.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *