Giải bài 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35 trang 21 SGK Toán 6 Kết nối tri

Giải bài 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35 trang 21 SGK Toán 6 Kết nối tri

1.34

Video 1.34

SGK Toán 6 Trang 21 Đáp án Mối liên hệ Kiến thức và Đời sống Tập 1: bài 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35 bài 1.34 trang 21 SGK Toán 6 Tập 1 – Mối liên hệ Kiến thức: Ô tô Ô tô 30 túi gạo và 40 bao ngô. Biết rằng mỗi bao gạo nặng 50kg, mỗi bao ngô nặng 60kg. Hỏi trên xe chở bao nhiêu tạ gạo và ngô?

bài 1.31 trang 21 sgk toán 6 tập 1 – mối liên hệ kiến ​​thức

Bạn Đang Xem: Giải bài 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35 trang 21 SGK Toán 6 Kết nối tri

Câu hỏi:

Cho a là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 3 và không lớn hơn 7 a) Viết tập hợp a bằng hai cách: liệt kê các phần tử và nêu kí hiệu đặc trưng của các phần tử đó b) Trong số các số tự nhiên nhỏ hơn 10, những số nào không có trong tập hợp một phần tử?

Xem Thêm : Soạn bài Và tôi nhớ khói trang 69 (Chân trời sáng tạo)

Phương pháp:

Mô tả bộ sưu tập theo hai cách

Cách 1: Liệt kê các phần tử của tập hợp (viết các phần tử của tập hợp trong ngoặc {} theo thứ tự bất kỳ nhưng mỗi phần tử chỉ được viết một lần

Cách 2: Chỉ định phần tử của tập hợp

Xem Thêm: Soạn bài Chiếc lá cuối cùng | Soạn văn 8 hay nhất

Giải pháp thay thế:

a) Cách 1: a={4;5;6;7}

Cách 2: a={\(n \in n | 3 < x \le 7\)}

b) Các số tự nhiên nhỏ hơn 10 là 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9. Trong các số này, các phần tử không thuộc tập hợp a là 0,1;2;3;8;9

bài 1.32 trang 21 SGK Toán 6 Tập 1 – Mối liên hệ kiến ​​thức

Câu hỏi:

a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số c) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số mà tất cả đều chẵn) Viết số ngẫu nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và bằng lẻ

Xem Thêm : Soạn bài Và tôi nhớ khói trang 69 (Chân trời sáng tạo)

Phương pháp:

Bước 1: Chọn hàng nghìn

Bước thứ hai: chọn hàng trăm

Bước 3: Chọn chữ số hàng chục

Bước 4: Chọn một chữ số

Xem Thêm: Soạn bài Chiếc lá cuối cùng | Soạn văn 8 hay nhất

Giải pháp thay thế:

a) Vì chữ số hàng nghìn không phải là 0 nên để số nhỏ nhất thì chữ số đầu tiên phải là 1

Ba chữ số nhỏ nhất tiếp theo là 0

Vậy số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số là: 1000

b) Số có bốn chữ số phân biệt là nhỏ nhất:

Chữ số hàng nghìn của nó phải là số khác 0 nhỏ nhất là 1

Xem Thêm : Luyện tập từ và câu: Dấu ngoặc kép trang 82 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

Hàng trăm phải là số nhỏ nhất khác 1, tức là 0

Chữ số hàng chục phải là số nhỏ nhất khác 0 và 1, tức là 2

Chữ số hàng đơn vị phải là chữ số nhỏ nhất không phải là 0, 1, 2 hoặc 3

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số phân biệt: 1023

c) Số có bốn chữ số phân biệt, tất cả đều chẵn là số nhỏ nhất:

Số chẵn hàng nghìn của nó phải là số khác 0 nhỏ nhất 2

Số chẵn hàng trăm phải là số nhỏ nhất khác 2, tức là 0

Các chữ số chẵn phải là số nhỏ nhất ngoài 0 và 2, tức là 4

Số chẵn hàng đơn vị phải nhỏ nhất trừ 0,2,4 hoặc 6

Vậy số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số chẵn: 2046

d) Số có 4 chữ số khác nhau đều lẻ là số bé nhất:

Chữ số hàng nghìn lẻ của nó phải là số nhỏ nhất khác 0, là 1

Chữ số lẻ thứ 100 phải là số nhỏ nhất khác 1, đó là 3

Hàng chục lẻ phải là số nhỏ nhất ngoài 1 và 3, tức là 5

Xem Thêm: 7-Zip là gì và cách sử dụng phần mềm giải nén vô cùng phổ biến này

Số lẻ nhỏ nhất trong hàng đơn vị không được là 1,3,5 hoặc 7

Vậy số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số phân biệt là số lẻ: 1357

bài 1.33 trang 21 SGK Toán 6 Tập 1 – Mối liên hệ kiến ​​thức

Câu hỏi:

Chúng ta đã biết rằng giá trị của mỗi bit của một số tự nhiên trong hệ thập phân phụ thuộc vào vị trí của nó. Ví dụ số 2 có giá trị là 2 nếu ở hàng đơn vị, 20 nếu ở hàng chục,… nhưng có một số mà giá trị của nó không thay đổi dù ở hàng chục . Ở đâu, số nào?

Xem Thêm : Soạn bài Và tôi nhớ khói trang 69 (Chân trời sáng tạo)

Phương pháp:

0 nhân với số nào cũng bằng 0

Xem Thêm: Soạn bài Chiếc lá cuối cùng | Soạn văn 8 hay nhất

Giải pháp thay thế:

Vì 0 là giá trị của 0 trong bất kỳ hàng nào nên số có giá trị không thay đổi cho dù nó ở hàng nào là số 0.

bài 1.34 trang 21 SGK Toán 6 Tập 1 – Mối liên hệ kiến ​​thức

Câu hỏi:

Một xe chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Biết rằng mỗi bao gạo nặng 50kg, mỗi bao ngô nặng 60kg. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu ki-lô-gam gạo và ngô?

Xem Thêm : Soạn bài Và tôi nhớ khói trang 69 (Chân trời sáng tạo)

Phương pháp:

Ta đếm số kg gạo và số ngô mà xe chở rồi tính tổng

Xem Thêm: Soạn bài Chiếc lá cuối cùng | Soạn văn 8 hay nhất

Giải pháp thay thế:

Kg gạo trên tàu:

50. 30 = 1 500 (kg)

Số ki-lô-gam ngô mà xe chở được là:

60. 40 = 2 400 (kg)

Xem Thêm: 3 cách chuyển ảnh thành tranh vẽ chì online cực đẹp, độc đáo

Vậy ô tô chở tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo và ngô là:

1 500 + 2 400 = 3 900 (kg)

Vậy xe này chở tất cả 3900 kg gạo và ngô.

bài 1.35 trang 21 sgk toán 6 tập 1 – mối liên hệ kiến ​​thức

Câu hỏi:

Tháng 7, Khánh dùng hết 115 số điện thoại. khan hỏi tiền điện phải trả bao nhiêu, biết đơn giá điện như sau: giá 50 số đầu là 1 678 đồng/số; giá 50 số tiếp theo (từ 51 đến 100) là 1 734 đồng/số; giá cước 100 số tiếp theo (từ 101 đến 200) là 2 014 đồng/số.

Xem Thêm : Soạn bài Và tôi nhớ khói trang 69 (Chân trời sáng tạo)

Phương pháp:

Tính lượng điện cần thanh toán theo từng mốc, từ đó tính tổng lượng điện cần thanh toán

Xem Thêm: Soạn bài Chiếc lá cuối cùng | Soạn văn 8 hay nhất

Giải pháp thay thế:

Số tiền thanh toán cho 50 số đầu tiên là:

1 678. 50 = 83 900 (Đồng Việt Nam)

Số tiền phải trả từ ngày 51 đến ngày 100 là:

1 734. 50 = 86 700 (Đồng Việt Nam)

Các số anh ấy sử dụng từ 101 đến 115 là: (115 – 101) : 1 + 1 = 15 (số)

Số tiền phải trả từ 101 đến 115 là:

2 014,15 = 30 210 (Đồng Việt Nam)

Sau đó, số tiền bạn sẽ trả:

83 900 + 86 700 + 30 210 = 200 810 (Đồng Việt Nam).

sachbaitap.com

Bài viết tiếp theo

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục